CEL logo

Tybed all eich eglwys wynebu

SIALENS Y MILENIWM?

Fedrwch chi Wrth wneud hyn fe fyddwch
Cewch becynnau pwrpasol i'ch rhoi ar ben eich ffordd, ynghyd a moddion i'ch tywys fel eglwys ar faterion yr amgylchedd, oddiwrth:-
Christian Ecology Link, 3, Bond Street, Lancaster, LA1 3ER, UK.


CRISTNOGAETH AC ECOLEG


Copyright © 1998-2008 Christian Ecology Link      CEL WebTeam: contact Judith Allinson     http://www.christian-ecology.org.uk

Home    Millennium Certificate    About CEL    Membership    ChurchLink    Resources    Events    Sustainable transport    Magazine    Web links    What's new?